PƏRİŞAN

PƏRİŞAN – XOŞBƏXT Dünyanın pərişan bağında canan; Mən nəğməli bülbül, sən bir baharsan (R.Rza); Özünü xoşbəxt adamlar kimi aparırdı (S.Qədirzadə).

PƏRAKƏNDƏLİK
PƏRİŞANLIQ

Digər lüğətlərdə