PAXLA

1. боб; 2. бобовый;
PAXIR
PAXLAQURDU

Digər lüğətlərdə