QÜRRƏLİ

QÜRRƏLİ – XOFLU Gah elə qürrəli, gah elə xoflu; Hamımız bir səsli, bir adam kimi; Hamı cilovludur, hamı buxovlu; Hamı da sozalan yağsız şam kimi (M.Araz).

QÜRRƏLİ – TƏVAZÖKAR Çox qürrəli uşaqdır, həyətdəki uşaqların heç biri ilə yaxınlıq etmir. Tofiqdən çox xoşum gəlir, çox təvazökar adamdır.

QÜDSİYYƏT
QÜRUB

Digər lüğətlərdə