QAŞQA

QAŞQA I is. Mal-qaranın, atın alnındakı ağ hissə. Qaşqa at altımda qoruqdan gəlirdim (S.S.Axundov).

QAŞQA II is. məh. Alın. Güllə canavarın qaşqasından dəymişdi.

QAŞQA III sif. dan. Tərs, həyasız, sırtıq. Bəsdir, qaşqa uşaq olma.

QAŞ
QAT

Digər lüğətlərdə