QAT

QAT I is. Lay, təbəqə, büküm. Göylərin qatına ucaldı fəryad; O qırğın Qafqazda tutar qoymadı (S.Vurğun).

QAT II f. Əlavə etmək, birləşdirmək. O iki atı ilxıya qat! (Dastanlar).

QAT III num. söz Dəfə, kərə. Çünki milyonlardan yüz qat azsınız; Deyərək Bəxtiyar bir nişan aldı (S.Vurğun).

QAŞQA
QATAR

Digər lüğətlərdə