QARTLAŞMAQ

QARTLAŞMAQ – CAVANLAŞMAQ Bu sürünün keşiyini çəkən toplan artıq qartlaşmışdı. Qocaların da könlündən cavanlaşmaq keçir.

QART
QARTLIQ

Digər lüğətlərdə