Qaz analizi

qaz qarışığının tərkibini təyin etmək üçün tətbiq olunan kimyəvi, fiziki-kimyəvi və fiziki analiz üsuları. Qaz analizindən kimya, neft, qaz və metalurgiya sənayelərində texnoloji proseslərə nəzarət etmək, təbi qazların və sənaye qazlarının tərkibini öyrənmək, insanı zəhərləyə bilən, asan alovlanan və ya partlayış təhlükəsi olan qazların havada konsentrasiyasını təyin etmək və s. məqsədlər üçün istifadə olunur.
Qaz analizatoru
Qaz anbarı