QAZANCLI

qazanclı bax mənfəətli

QAZANC
QAZMA

Digər lüğətlərdə