QAZANC

1. QAZANC (qazanılan, əldə edilən şey) [Sona xanım:] Əgər firəng malında belə qazanc var, dəxi pul yiyəsi səninlə niyə bölür (M.F.Axundzadə); BƏRƏKƏT Bərəkət hərəkətdədir (Ata. sözü); KƏSB Kərbəlayı: Bəli, zəhmətsiz kəsb haramdır (S.Rəhimov); MƏNFƏƏT Bu sözlər qardaşının, kəndlilərin ellikcə mənfəətini, xoşbəxtliyini istəyən insan olduğuna zəmanət tək şüuruna həkk olunmuşdu.. (Ə.Yusifoğlu).

2. QAZANC, MƏNFƏƏT, XEYİR

QAZAN
QAZANCLI

Digər lüğətlərdə