Qazbalonlu avtomobil

mühəriki sıxılmış, yaxud mayeləşdirilmiş qazla işləyən avtomobil.
Qazayırma
Qazdaşıyan gəmi