Qazma məhlulu

bax: Gili məhlul.
Qazma qurğusu
Qazma məhlulu

Digər lüğətlərdə