rəqib

Müəyyən bir əmtəənin (qarşılıqlı əvəz oluna bilən əmtəələrin) bazarına əmtəə çıxara bilən bazar subyektidir

rəqabət
rəsmi məzənnə

Digər lüğətlərdə