RƏŞADƏTLİ

RƏŞADƏTLİ – QORXAQ Eşq olsun rəşadətli Azərbaycan Ordusuna! Qorxaq nə zərər edər, nə mənfəət (Ata. sözü).

RƏŞADƏT
RƏZALƏT

Digər lüğətlərdə