RƏZİL

RƏZİL – LƏYAQƏTLİ Anri lənət yağdırır: Rəzil mütləqiyyətə! (B.Vahabzadə); Moskvada ləyaqətli bir işə keçdi (M.İbrahimov).

RƏZALƏT
RİCA

Digər lüğətlərdə