RİCA

RİCA – ƏMR Onu göndər mənə, budur bir ricam; Qoy səndən uzaqda duyum iyini (R.Rza); Əmrinizin dalını buyurunuz (S.S.Axundov).

RƏZİL
RİYAKAR

Digər lüğətlərdə