RADİOPYES

lat. radium – şüa, şüalandırmaq + fr. piece – parça

RADİOMİKROFON
RADİOSALNAMƏ

Значение слова в других словарях