RADİOMİKROFON

lat. radium – şüa, şüa­landırmaq + yun. mikros – kiçik + yun. phone – səs

RADİOMETEOROLOGİYA
RADİOPYES

Значение слова в других словарях