RAMİDƏ

Ərəbcə “yandıran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAMAZAN
RAMİL

Значение слова в других словарях