RAMİL

Romul kimi də işlədilir. Yunanca “güc, qüvvət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAMİDƏ
RAMİN

Значение слова в других словарях