RİYAKARLIQ

RİYAKARLIQ – HƏYALILIQ Nicat yolunuzu, mahiyyətinizi hiylə və riyakarlıqda görürsünüz (M.Talıbov); Onda qız həyalılığı vardır (S.Qədirzadə).

RİYAKAR
RÜTUBƏTLİ

Digər lüğətlərdə