RİYAKAR

RİYAKAR – HƏYALI Ancaq ki, riyakar gözlərdən uzaq; Aparın, bir çayda basdırın məni! (R.Rza); Özünü həyalı bir gəlin kimi aparırdı (İ.Şıxlı).

RİCA
RİYAKARLIQ

Digər lüğətlərdə