sıx

sif. dense, dru, -e ; ~ əlaqə union f intime, liaison f étroite ; ~ əlaqədə olmaq être en liaison étroite ; ~ yanaşmaq adhérer vt

sığortalı
sıx-sıx

Digər lüğətlərdə