SENTİMENTAL

\[alm. Sentimental; epmfindsam; fr. = ing. Sentimental; ər. أ ذٌغًٌُّّ ; tr. Duygusal\] – duyğuların və hisslərin ağır gəlməsi, həddindən artıq bir formada insana təsir etməsi halı.
SENSUALİZM
SENTİMENTALİZM

Digər lüğətlərdə