SİNTOİZM

\[yaponca sinto, hərfi mənası – allahların yolu\] - ibtidai icma quruluşunda Yaponiyada meydana gəlmiş və öz inkişafında xeyli dəyişikliklərə uğramış din.
SİNTEZ
SİRR

Digər lüğətlərdə