SKOLASTİK

\[scolastique\]: Birsifət olaraq, xüsusilə ruhani məktəblərində və Avropa universitetlərində təxminən XIII-XVII – illər arası oxunan xristian fəlsəfəsinə verilən ad.
SKEPTİSİZM
SOFİSTİKA