TEOQONİYA

\[yun. Thheos – allah və goneia – anadan olma, doğulma\] – allahların mənşəyi haqqında dini miflər sistemi; allahların şəcərəsi.
TEODİSEYA
TEOLOGİYA

Digər lüğətlərdə