Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • KÖFTE

  kotlet

  Tam oxu »
 • KÖHNE

  köhnə

  Tam oxu »
 • KÖK

  kök

  Tam oxu »
 • KÖKLEŞMEK

  kökləşmək

  Tam oxu »
 • KÖLE

  kölə

  Tam oxu »
 • KÖLELEŞTİRMEK

  kölələşdirmək, qul etmək, əsarət, əsarət altına almaq əsarət, kölələşdirmək

  Tam oxu »
 • KÖMÜR

  kömür

  Tam oxu »
 • KÖPEK

  it, köpək

  Tam oxu »
 • KÖPRÜ

  körpü

  Tam oxu »
 • KÖPÜK

  köpük

  Tam oxu »
 • KÖPÜRMEK

  köpürmək

  Tam oxu »
 • KÖR

  kor

  Tam oxu »
 • KÖRELMEK

  1) sönmək; 2) qurumaq (bulaq); 3) həyat qabiliyyətini itirmək korşalmaq, sönmək

  Tam oxu »
 • KÖRFEZ

  körfəz

  Tam oxu »
 • KÖRLEŞMEK

  kütləşmək, korşalmaq; bıçak körleşti – bıçaq kütləşdi korşalmaq, kütləşmək

  Tam oxu »
 • KÖRÜKLEMEK

  körükləmək, təhrik etmək

  Tam oxu »
 • KÖSELE

  gön, dəri; kösele çanta – dəri çanta dəri, gön

  Tam oxu »
 • KÖSTEK

  (-ği) 1) buxov, cidar; köstek olmak – buxov olmaq; 2) zəncir; saat köstepi – saat zənciri buxov, cidar, zəncir

  Tam oxu »
 • KÖŞE

  künc, tin; köşe başında – küçənin tinində köşə, künc, tin

  Tam oxu »
 • KÖŞK

  (-kü) villa, yay sarayı villa

  Tam oxu »
 • KÖTÜ

  axmaq, pis; kötü niyet – pis niyyət; kötü kadın – yüngül əxlaqlı qadın axmaq, pis, yaman

  Tam oxu »
 • KÖTÜLEMEK

  pisləmək, yamanlamaq

  Tam oxu »
 • KÖTÜLEŞMEK

  pisləşmək, ağırlaşmaq, xarablaşmaq; hasta kötüleşmiş – xəstənin vəziyyəti ağırlaşmışdır ağırlaşmaq, xarablaşmaq, pisləşmək

  Tam oxu »
 • KÖTÜLÜK

  (-ğü) pislik pislik

  Tam oxu »
 • KÖTÜMSER

  bədbin, pessimist

  Tam oxu »
 • KÖTÜMSERLİK

  (-ği) bədbinlik, pessimizm bədbinlik, pessimizm

  Tam oxu »
 • KÖY

  kənd; köy okulu – kənd məktəbi kənd

  Tam oxu »
 • KÖYDEŞ

  həmkəndli

  Tam oxu »
 • KÖYLÜ

  kəndli

  Tam oxu »
 • KÖZ

  köz

  Tam oxu »
 • KRAL

  kral

  Tam oxu »
 • KRALİÇE

  kraliça

  Tam oxu »
 • KRAMP

  (-pı) qıc, cəng cəng, qıc

  Tam oxu »
 • KRAVAT

  (-tı) qalstuk qalstuk

  Tam oxu »
 • KREDİ

  1) kredit; 2) nüfuz, avtoritet avtoritet, borc, etibar, kredit, nüfuz

  Tam oxu »
 • KREM

  krem

  Tam oxu »
 • KREŞ

  körpələr evi, yasli

  Tam oxu »
 • KRİZ

  böhran, krizis

  Tam oxu »
 • KRUVAZER

  ikibortlu (pencək və s.)

  Tam oxu »
 • KRUVAZÖR

  kreyser

  Tam oxu »
 • KUAFÖR

  qadın bərbəri

  Tam oxu »
 • KUCAK

  qucaq

  Tam oxu »
 • KUCAKLAMAK

  qucaqlamaq

  Tam oxu »
 • KUDRET

  qüdrət

  Tam oxu »
 • KUDURMAK

  qudurmaq

  Tam oxu »
 • KUKLA

  kukla

  Tam oxu »
 • KUL

  bəndə, qul

  Tam oxu »
 • KULAÇ

  (-cı) sajın sajın

  Tam oxu »
 • KULAK

  qulaq

  Tam oxu »
 • KULLANILMIŞ

  nimdaş, geyilmiş, işlənmiş, köhnə; kullanılmış elbise – nişdaş geyim geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş

  Tam oxu »