Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • KÜÇÜCÜK

  kiçicik

  Tam oxu »
 • KÜÇÜK

  kiçik

  Tam oxu »
 • KÜÇÜLMEK

  kiçilmək

  Tam oxu »
 • KÜFLENMEK

  kif atmaq, kiflənmək

  Tam oxu »
 • KÜFRETMEK

  küfr etmək, söymək

  Tam oxu »
 • KÜFÜR

  (-frü) söyüş küfr, söyüş

  Tam oxu »
 • KÜKREMEK

  kükrəmək

  Tam oxu »
 • KÜL

  kül

  Tam oxu »
 • KÜL RENGİ

  kül rəngi

  Tam oxu »
 • KÜLAH

  1) papaq; 2) torba papaq, torba

  Tam oxu »
 • KÜLFETLİ

  çətin, ağır ağır, çətin

  Tam oxu »
 • KÜLOT

  (-tu) 1) qalife, brici; 2) triko (qadın üçün) brici, qalife, qısa tuman, trusu

  Tam oxu »
 • KÜLTÜR

  mədəniyyət

  Tam oxu »
 • KÜLTÜRFİZİK

  (-ği) bədən tərbiyəsi

  Tam oxu »
 • KÜME

  qrup, topa

  Tam oxu »
 • KÜMELENMEK

  topalaşmaq

  Tam oxu »
 • KÜMES

  toyuq hini, quş damı, quşxana hin, quşxana

  Tam oxu »
 • KÜP

  küp

  Tam oxu »
 • KÜPE

  sırğa

  Tam oxu »
 • KÜR

  müalicə; kür şehri – kurort şəhəri müalicə

  Tam oxu »
 • KÜRDAN

  diş qurdalayan

  Tam oxu »
 • KÜREK

  kürək

  Tam oxu »
 • KÜREKÇİ

  avarçı

  Tam oxu »
 • KÜRK

  kürk

  Tam oxu »
 • KÜRSÜ

  kafedra, kürsü

  Tam oxu »
 • KÜS

  küs

  Tam oxu »
 • KÜSKÜN

  küs

  Tam oxu »
 • KÜSMEK

  küsmək

  Tam oxu »
 • KÜSTAH

  kobud, qaba, ədəbsiz ədəbsiz, kobud, küstax, qaba

  Tam oxu »
 • KÜSTAHÇA

  ədəbsizcəsinə, kobudcasına, qaba tərzdə ədəbsizcəsinə, kobudcasına

  Tam oxu »
 • KÜSUR

  1) artıq, əlavə; buna yüz küsur lira harcadım – buna yüz lirədən artıq xərclədim; 2) pay, hissə; by paranın küsurundan vaz geçtim – pulların mənə düşə

  Tam oxu »
 • KÜTLE

  camaat, kütlə

  Tam oxu »
 • KÜTÜK

  kötük

  Tam oxu »
 • KÜTÜPHANE

  kitabxana

  Tam oxu »
 • KÜVET

  vanna

  Tam oxu »
 • LACİVERT

  tünd göy, lacivərd

  Tam oxu »
 • LACİVERT

  lacivərd

  Tam oxu »
 • LAF

  1) söz, söhbət, danışıq; 2) laf, boş danışıq, boşboğazlıq, cəfəngiyat ———————— boşboğazlıq, cəfəngiyat, danışıq, laf, söhbət, söz

  Tam oxu »
 • LAF

  boş söz

  Tam oxu »
 • LAĞVETMEK

  ləğv etmək

  Tam oxu »
 • LAHANA

  bostan kələmi

  Tam oxu »
 • LAHANA

  kələm

  Tam oxu »
 • LAHİT

  (-hti) sərdabə, məqbərə məqbərə, sərdabə

  Tam oxu »
 • LAHZA

  ləhzə

  Tam oxu »
 • LAHZA

  an, göz qırpımı

  Tam oxu »
 • LAHZA, LAHZE

  an, ləhzə

  Tam oxu »
 • LAİK

  dünyəviləşdirilmiş, dünyəvi dünyəvi, dünyəviləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • LAKAP

  ləqəb

  Tam oxu »
 • LAKAYT

  laqeyd

  Tam oxu »
 • LAKİN

  lakin

  Tam oxu »