Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • PINAR

  bulaq, çeşmə

  Tam oxu »
 • PIRIL PIRIL

  pırıl-pırıl

  Tam oxu »
 • PIRLANTA

  brilyant; pırlanta küpe – brilyant sırğa brilyant

  Tam oxu »
 • PİÇ

  bic

  Tam oxu »
 • PİDE

  kökə kökə, yağlı çörək

  Tam oxu »
 • PİJAMA

  pijama

  Tam oxu »
 • PİKNİK

  seyr

  Tam oxu »
 • PİL

  batareya, qalvanik element; elektrik pili – elektrik batareyası batareya

  Tam oxu »
 • PİLAV

  plov pilov, plov

  Tam oxu »
 • PİLİÇ

  (-ci) cücə beçə, cücə, fərə

  Tam oxu »
 • PİNEKLEMEK

  mürgüləmək, mürgü döymək mürgüləmək

  Tam oxu »
 • PİPO

  tənbəki çubuğu, müştük; pipo içmek – tənbəki çubuğu çəkmək müştük

  Tam oxu »
 • PİRASA

  kəvər

  Tam oxu »
 • PİRE

  birə

  Tam oxu »
 • PİRİNÇ

  (-ci) düyü, çəltik çəltik, düyü

  Tam oxu »
 • PİRZOLA

  döyülmüş ət, kotlet kotlet

  Tam oxu »
 • PİS

  çirkli, kirli

  Tam oxu »
 • PİS BOĞAZ

  qarınqulu

  Tam oxu »
 • PİSKOPES

  yepiskop

  Tam oxu »
 • PİST

  (-ti) qaçış zolağı (idman); iniş pisti – enmə zolağı (aviasiya); 2) meydança; dans pisti – rəqs meydançası meydança

  Tam oxu »
 • PİŞKİN

  1) bişmiş; 2) yetişmiş, yetkin; 3) ədəbsiz, nəzakətsiz; 4) təcrübəli, dünyagörmüş; pişkin bir tavırla – dünyagörmüş adam kimi

  Tam oxu »
 • PİŞMAN

  peşiman, peşman

  Tam oxu »
 • PİŞMEK

  bişmək

  Tam oxu »
 • PİTORESK

  (-ki) mənzərəli, səfalı; pitoresk bir köy – mənzərəli kənd mənzərəli, səfalı

  Tam oxu »
 • PİYANGO

  lotereya; piyango bileti – lotereya bileti lotereya

  Tam oxu »
 • PİYASA

  1) bazar; piyasa ekonomisi – bazar iqtisadiyyatı; 2) bazar qiyməti bazar

  Tam oxu »
 • PLAJ

  çimərlik

  Tam oxu »
 • PLAK

  (-ğı) 1) val, qramafon valı; 2) fotoplastinka fotoplastinka val

  Tam oxu »
 • PLAK

  plastinka val

  Tam oxu »
 • PLAKA

  nömrə nişanı (maşının)

  Tam oxu »
 • PLAKET

  xatirə nişanı

  Tam oxu »
 • POHPOHLAMAK

  bəhbəhləmək

  Tam oxu »
 • POLİÇE

  1) veksel; poliçe farkı – veksel məzənnəsi; 2) polis (sığorta vəsiqəsi) veksel

  Tam oxu »
 • POLİTİKA

  siyasət

  Tam oxu »
 • POMPA

  nasos

  Tam oxu »
 • POMPALAMAK

  nasosla doldurmaq

  Tam oxu »
 • PORSELEN

  farfor, çini; porselen fincan – çini fincan çini, farfor

  Tam oxu »
 • PORTAKAL

  portağal

  Tam oxu »
 • PORTMANTO

  paltarasan

  Tam oxu »
 • POST

  (-tu) dəri, gön; ayı postu – ayı dərisi

  Tam oxu »
 • POSTA

  1) poçta; 2) qrup, komanda; 3) reys; otobus oraya günde üç posta yapar – avtobus ora gündə üç reys edir; 4) növbə; gece postası – gecə növbəsi komanda

  Tam oxu »
 • POSTAHANE

  poçt

  Tam oxu »
 • POŞET

  neylon torba

  Tam oxu »
 • PÖRSÜMEK

  pırsımaq

  Tam oxu »
 • PRİM

  1) sığorta haqqı; 2) mükafat, priz; prim vermek – mükafat vermək mükafat, priz

  Tam oxu »
 • PRİZ

  ştepsel, rozetka (elektrik) ştepsel

  Tam oxu »
 • PROBLEM

  problem

  Tam oxu »
 • PROJE

  layihə layihə, proyekt

  Tam oxu »
 • PROPAGANDA

  təbliğat təbliğ etmə, təbliğat

  Tam oxu »
 • PROTESTO

  qati etiraz, protest

  Tam oxu »