Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • YÖN

  cəhət, istiqamət, yön

  Tam oxu »
 • YÖNELMEK

  yönəlmək

  Tam oxu »
 • YÖNERGE

  təlimat

  Tam oxu »
 • YÖNETEM

  üsul, metod metod, üsul

  Tam oxu »
 • YÖNETİCİ

  rəhbər

  Tam oxu »
 • YÖNETİM

  idarə, rəhbərlik, başçılıq; planlı yönetim – planlı idarə başçılıq, idarə, müdriyyət, rəhbərlik

  Tam oxu »
 • YÖNETMEK

  idarə etmək, rəhbərlik etmək idarə etmək

  Tam oxu »
 • YÖNETMELİK

  (-ği) təlimat, göstəriş göstəriş, təlimat

  Tam oxu »
 • YÖNETMEN

  1) rəhbər, başçı, direktor; 2) quruluşçu, tərtibatçı başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı

  Tam oxu »
 • YÖNTEM

  metod, üsul

  Tam oxu »
 • YÖRE

  eniş, yamac, ətraf, şəhər kənarı, civar ətraf, civar, eniş, yamac

  Tam oxu »
 • YÖRESEL

  yerli; yöresel saatle – yeri vaxtla yerli

  Tam oxu »
 • YÖRÜNGE

  orbit orbit, orbita

  Tam oxu »
 • YUDUM

  udum

  Tam oxu »
 • YUF

  tfu

  Tam oxu »
 • YUFKA

  1) yuxa; yufka acmak – yuxa yaymaq; 2) nazik, zərif, yuxa; yufka yürekli – ürəyiyuxa nazik, yuxa, zərif

  Tam oxu »
 • YUH

  tfu

  Tam oxu »
 • YUHALAMAK

  etiraz etmək, tfu-tfu etmək

  Tam oxu »
 • YUKARI

  yuxarı

  Tam oxu »
 • YULAR

  noxta

  Tam oxu »
 • YUMAK

  yumaq

  Tam oxu »
 • YUMMAK

  yummaq

  Tam oxu »
 • YUMRUK

  yumruq

  Tam oxu »
 • YUMURTA

  yumurta

  Tam oxu »
 • YUMUŞAK

  yumşaq

  Tam oxu »
 • YUNUSBALIĞI

  (-nı) delfin delfin

  Tam oxu »
 • YURT

  vətən

  Tam oxu »
 • YURTTAŞ

  vətəndaş

  Tam oxu »
 • YUTKUNMAK

  udqunmaq

  Tam oxu »
 • YUTMAK

  udmaq

  Tam oxu »
 • YUVA

  yuva

  Tam oxu »
 • YÜCE

  uca

  Tam oxu »
 • YÜCELMEK

  ucalmaq

  Tam oxu »
 • YÜK

  yük

  Tam oxu »
 • YÜKLEMEK

  yükləmək

  Tam oxu »
 • YÜKSEK

  yüksək

  Tam oxu »
 • YÜKSEK OKUL

  ali məktəb

  Tam oxu »
 • YÜKSEK ÖĞRETİM

  ali təhsil

  Tam oxu »
 • YÜKÜM

  vəzifə, borc borc, vəzifə

  Tam oxu »
 • YÜKÜMLÜ

  borclu, mükəlləfiyyətli

  Tam oxu »
 • YÜN

  yun

  Tam oxu »
 • YÜREK

  ürək

  Tam oxu »
 • YÜREKTEN

  ürəkdən

  Tam oxu »
 • YÜRÜMEK

  hərəkət etmək, yerimək

  Tam oxu »
 • YÜRÜRLÜK

  (-gü) qüvvədə olmaq (qanun və s.); kanun yürürlükte – qanun qüvvədədir fəaliyyət, hərəkət, iş

  Tam oxu »
 • YÜZ

  səth, üz, yüz

  Tam oxu »
 • YÜZ ÖLÇÜMÜ

  üz səthi

  Tam oxu »
 • YÜZBAŞI

  (-yı) kapitan, rotmistr – kapitan, rotmistr

  Tam oxu »
 • YÜZDE

  faiz; yüzde kırk – qırx faiz faiz

  Tam oxu »
 • YÜZEY

  səth; yüzey gerilimi – səthi gərilmə səth, üz

  Tam oxu »