Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • YÜCE

  uca

  Tam oxu »
 • YÜCELMEK

  ucalmaq

  Tam oxu »
 • YÜK

  yük

  Tam oxu »
 • YÜKLEMEK

  yükləmək

  Tam oxu »
 • YÜKSEK

  yüksək

  Tam oxu »
 • YÜKSEK OKUL

  ali məktəb

  Tam oxu »
 • YÜKSEK ÖĞRETİM

  ali təhsil

  Tam oxu »
 • YÜKÜM

  vəzifə, borc borc, vəzifə

  Tam oxu »
 • YÜKÜMLÜ

  borclu, mükəlləfiyyətli

  Tam oxu »
 • YÜN

  yun

  Tam oxu »
 • YÜREK

  ürək

  Tam oxu »
 • YÜREKTEN

  ürəkdən

  Tam oxu »
 • YÜRÜMEK

  hərəkət etmək, yerimək

  Tam oxu »
 • YÜRÜRLÜK

  (-gü) qüvvədə olmaq (qanun və s.); kanun yürürlükte – qanun qüvvədədir fəaliyyət, hərəkət, iş

  Tam oxu »
 • YÜZ

  səth, üz, yüz

  Tam oxu »
 • YÜZ ÖLÇÜMÜ

  üz səthi

  Tam oxu »
 • YÜZBAŞI

  (-yı) kapitan, rotmistr – kapitan, rotmistr

  Tam oxu »
 • YÜZDE

  faiz; yüzde kırk – qırx faiz faiz

  Tam oxu »
 • YÜZEY

  səth; yüzey gerilimi – səthi gərilmə səth, üz

  Tam oxu »
 • YÜZEYSEL

  səthi; yüzeysel muamele – səthi münasibət səthi

  Tam oxu »
 • YÜZKARASI

  rüsvayçılıq, üzüqaralıq

  Tam oxu »
 • YÜZLEŞMEK

  üzləşmək

  Tam oxu »
 • YÜZMEK

  soymaq, üzmək

  Tam oxu »
 • YÜZÖLÇÜMÜ

  (-nü), yüzölçe sahə; ülkenin yüzölçümü nedir? – ölkənin sahəsi nə qədərdir? sahə

  Tam oxu »
 • YÜZSÜZ

  üzsüz, vicdansız

  Tam oxu »
 • YÜZÜK

  üzük

  Tam oxu »
 • YÜZÜNDEN

  üzdən, üzündən

  Tam oxu »
 • YÜZYIL

  əsr, yüz illik

  Tam oxu »
 • ZAAF

  zəiflik

  Tam oxu »
 • ZABITA

  polisiya

  Tam oxu »
 • ZAFER

  zəfər

  Tam oxu »
 • ZAHİRE

  ərzaq, azuqə

  Tam oxu »
 • ZAHMET

  zəhmət

  Tam oxu »
 • ZALİM

  zalım

  Tam oxu »
 • ZAM

  (mmı) artım, əlavə; kıdem zamı – uzun müddətə işlədiyinə görə maaşa edilən əlavə; fiyatlara zam kondu – qiymətləş bahalaşdı əlavə, artım, artırma

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  zaman

  Tam oxu »
 • ZAMİR

  əvəzlik (qrammatika) əvəzlik

  Tam oxu »
 • ZAMK

  (-kı) yapışqan yapışqan

  Tam oxu »
 • ZAMPARA

  arvadbaz

  Tam oxu »
 • ZAN

  güman, zənn

  Tam oxu »
 • ZANGIRDAMAK

  titrəmək

  Tam oxu »
 • ZANNETMEK

  zənn etmək

  Tam oxu »
 • ZAPT ETMEK

  zəbt etmək

  Tam oxu »
 • ZAR

  pərdə, zar, zər

  Tam oxu »
 • ZARAFET

  incəlik, zəriflik

  Tam oxu »
 • ZARAR

  zərər

  Tam oxu »
 • ZARF

  zərf

  Tam oxu »
 • ZARİF

  zərif

  Tam oxu »
 • ZARURET

  zərurət

  Tam oxu »
 • ZARURİ

  zəruri

  Tam oxu »