VƏLVƏLƏ

VƏLVƏLƏ – SAKİTLİK Dəhşət dolu bir vəlvələ qopdu (H.Cavid); Get-gedə gecə qaranlıqlaşır, Araz qıraqlarına məxsus qəribə sakitlik başlayırdı (Ə.Vəliyev).

VƏHŞİLİK
VƏRƏQLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə