VEBKAST

ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

VEBKAMERA
VEBKASTİNQ