VİRANƏ

VİRANƏ – ABAD Mən onda bildim ki, yaranmaq nədir? Bəşərsiz kainat bir viranədir (S.Vurğun); Biz bu dünyaya xarabalıqları abad etməyə gəlmişik (Ə.Məmmədxanlı).

VİRAN
VULQAR

Digər lüğətlərdə