xəbər

haber, havadis

xeyr
xəbərçi

Digər lüğətlərdə