XALƏDDİN

Ərəbcədir: xalid (əbədi) və din. “Dinin əbədiliyi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XALA
XALXAL

Значение слова в других словарях