XALA

Ərəbcədir. Türk dillərində dayza işlədilib. Tuva dilində daay avı deyirlər. Fars dilin­də dayı əvəzinə, xal işlədirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XAL
XALƏDDİN

Значение слова в других словарях