ÖRTMƏK

ÖRTMƏK – AÇMAQ Elə xırman yerlərini də çayır örtmüşdü (İ.Şıxlı); Anam açardı o kitabı, kədərlənəndə (R.Rza).

ÖN
ÖRTÜLÜ

Digər lüğətlərdə