ÖZBƏK

I
сущ. узбек, узбечка. Özbəklər узбеки (народ тюркоязычной группы, составляющий основное население Узбекистана)
II
прил. узбекский. Özbək dili узбекский язык, özbək ədəbiyyatı узбекская литература
ÖZBAŞINALIQ
ÖZBƏKCƏ

Digər lüğətlərdə