ÜFÜQBƏYİM

Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim.
ÜFİQXANIM
ÜFÜQXANIM