ÜFİQBƏYİM

Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim.
UYQUNƏ
ÜFİQXANIM