ÜFİQXANIM

Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım.
ÜFİQBƏYİM
ÜFÜQBƏYİM