ÜLVİ

s. 1. high, lofty, elevated; ~ məqsəd high / lofty / exalted aim; ~ ideyalılıq highprincipled character; 2. məc. transcendental; beyond the cloud; celestial, heavenly; divine; ~ aləm celestial sphere

ÜLKƏR
ÜLVİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə