ŞƏFFAF

ŞƏFFAF – BULANLIQ Bu gecələrin birində; ayrılan yolumuz kimi; şəffaf buz kimi (R.Rza); Üfüqlər boz; elə bil ki, bir bulanlıq gölə düşüb günəş (R.Rza).

ŞƏFƏQLİ
ŞƏXSİ

Digər lüğətlərdə