ŞƏRƏFSİZ

ŞƏRƏFSİZ – QEYRƏTLİ Heç vaxt pis əmələ qoşulmamış, şərəfsiz iş görməmişdi (S.Vəliyev); Qeyrətli cavanlarımızdan biridir (M.S.Ordubadi).

ŞƏRƏFLİ
ŞƏRƏFSİZLİK

Digər lüğətlərdə