ŞƏRƏFSİZLİK

ŞƏRƏFSİZLİK – QEYRƏTLİLİK Anlaya bilmir ki, şərəfsizliyi; Altun dünyasında şərəf sayırlar (B.Vahabzadə); Qeyrətliyinə görə boğulub qalıb (“Ulduz”).

ŞƏRƏFSİZ
ŞƏRQ

Digər lüğətlərdə