ƏBXANIM

böyük xanım, baş xanım (bax: Abı).
ƏBADƏT
ƏBİXANIM