ƏFŞAN

saçan, səpələyən, səpən.
ƏFSƏRƏ
ƏFŞANƏ

Digər lüğətlərdə