ƏHYA

dirilmə, canlandırma, oyatma; canlanma, oyanma.
ƏHLİYYƏT
ƏHYABƏYİM

Digər lüğətlərdə