ƏLƏVİYYƏ

Əli tərəfdarı; yüksək, ali; səmavi.
ƏLƏSTƏ
ƏLFİNAZ